Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

Samorząd Uczniowski

       

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie uczniów ze strukturą SU, Regulaminem SU, procedurami wyboru członków Zarządu SU

Opiekun SU

Wrzesień 2019r.

2.

Kampania wyborcza i wybory do Zarządu SU

Kandydaci do Zarządu

Wrzesień 2019r.

3

Opracowanie szczegółowego  planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny          2019/ 2020

Zarząd SU

Opiekun SU

Wrzesień 2019r.

4.

Współpraca z samorządami klasowymi,  w celu utrzymania kontaktu ze społecznością uczniowską  i szybkiego przepływu informacji (systematyczne odbywanie zebrań SU)

Zarząd SU

Na bieżąco

5.

Aktualizowanie informacji na tablicy SU na korytarzu

Redaktorzy gazetki

Na bieżąco

6.

Przygotowywanie apeli i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez i programem wychowawczym szkoły oraz potrzebami młodzieży

Zarząd SU

Przedstawiciele poszczególnych klas

Opiekun SU

Rok szkolny

7.

Reprezentowanie uczniów, uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków

Zarząd SU

Rok szkolny

8.

Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej opinii we wszystkich sprawach szkoły,  a w szczególności tych, które dotyczą praw i obowiązków uczniów

Zarząd SU

Rok szkolny

9.

Stała współpraca z radą pedagogiczną

Przewodniczący SU

Rok szkolny

10.

Współpraca z pedagogiem szkolnym przy realizacji zadań w ramach podejmowanych działań profilaktycznych

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

11.

Współpraca przy realizacji przedsięwzięć i imprez organizowanych w szkole i na terenie gminy

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

12.

Działalność kulturalna – spektakle teatralne, seanse filmowe, wycieczki, konkursy, dyskoteki

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

13.

Czynny udział w akcjach charytatywnych

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

14.

Stała kontrola estetyki klas i obuwia zamiennego

Zarząd SU

Na bieżąco

15.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2019/2020

Zarząd SU

Opiekun SU

Czerwiec 2020r.

                          

Harmonogram pracy  Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym

rok szkolny 2019/2020

 

wrzesień

 1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Opracowanie planu pracy SU.
 3. Ognisko integracyjne.
 4. Ogłoszenie całorocznej  akcji zbiórki plastikowych nakrętek we współpracy z fundacją "Zdążyć z pomocą”.
 5.  Ogłoszenie akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty na rok szkolny 2019/2020”
 6. Akcja „Sprzątanie Świata 2019”.

październik

 1. DEN – składanie życzeń dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obsługi.
 2. Ogłoszenie akcji Pełna miska dla przytuliska.
 3. Udział w ogólnopolskiej  akcji Góra Grosza.

listopad

 1. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli – sprzątanie mogił i zapalenie zniczy na grobach poległych za Ojczyznę.
 2. Narodowe Święto Niepodległości - wystawa okolicznościowa, gazetka, apel.
 3. Na świętego Andrzeja pannom z wróżby nadzieja... - dyskoteka szkolna z kącikiem wróżb.

grudzień

 1.  Mikołajki.
 2. Kiermasz świąteczny.
 3. Spotkania opłatkowe.
 4. Kartki świąteczne dla pracowników lokalnych instytucji, przyjaciół szkoły.

styczeń

 1. Udział w zbiórce funduszy na rzecz WOŚP.
 2. Dyskoteka choinkowa.
 3. Przygotowanie sprawozdania z półrocznej pracy SU.

luty

 1. Walentynki:

- poczta walentynkowa

      - dzień koloru czerwonego

marzec

 1. Organizacja Dnia Kobiet.
 2. 21.03 - Dzień Samorządności – obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Dzień Przebierańca.

kwiecień

 1. 01.04 – Prima Aprilis. Dzień Śmiechu.
 2. Kwiecień miesiącem  Ziemi – plakat o tematyce proekologicznej.
 3. Kartki świąteczne dla pracowników lokalnych instytucji, przyjaciół szkoły.

maj

 1. Święta majowe – współudział w apelu.
 2. 26.05 – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

czerwiec

 1. Dzień Dziecka
 2. Podsumowanie pracy za rok szkolny 2019/2020

 

Istnieje możliwość zmian w realizacji zaplanowanych działań SU wynikających z przyczyn organizacyjnych

                     

 

 

 

 

Dzwonki

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

14.35 - 15.20

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zegar

Imieniny