Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.spwolatrzydnicka.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

- brak opisów alternatywnych do zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ryszard Wolanin - dyrektor szkoły , adres poczty elektronicznej pspwola21@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 873 18 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

1. Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym mieści się w  dwóch budynkach:

Trzydnik Duży 72, 23-230 Trzydnik Duży

Do budynku prowadzi 4 wejścia: 2 wejścia główne, 1 wejście boczne od strony boiska, 1 wejście dla pracowników kuchni – wszystkie znajdują się na terenie posesji szkolnej.

Przy wejściu głównym łącznika hali sportowej znajduje się pochylnia, zgodna z przepisami warunków technicznych, dodatkowo zabezpieczona barierkami.

Szerokość drzwi wejść głównych jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Budynek dwukondygnacyjny: parter, pietro.

W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne  z prawem budowlanym. Schody posiadają spoczniki.

W budynku szkoły nie ma windy, platform, informacji głosowych, petli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiekszonym dla osób niewidomuych i słabo widzących.

Szkoła posiada ogólnodostępny parking, znajdujący sie na posesji szkolnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie zapewnia możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Brak aplikacji mobilnych.

Wola Trzydnicka 52a, 23-230 Trzydnik Duży

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1 wejście głowne, 1 wejście boczne, 1 wejście od strony kotłowni  – wszystkie znajdują się na terenie posesji szkolnej.

Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Budynek dwukondygnacyjny: parter, pietro.

W budynku korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne  z prawem budowlanym. Schody posiadają spoczniki.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, petli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiekszonym dla osób niewidomuych i słabo widzących.

Miejsca parkingowe znajdują się w zatoczce wzdłuż drogi gminnej w bezposrednim sasiedztwie szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła nie zapewnia możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Brak aplikacji mobilnych.

2. Przedszkole w Woli Trzydnickiej, Wola Trzydnicka 52a, 23-230 Trzydnik Duży

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1 wejście głowne, 1 wejście boczne, 1 wejście od strony kotłowni  – wszystkie znajdują się na terenie posesji szkolnej.

Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Budynek dwukondygnacyjny: parter, pietro.

W budynku korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne  z prawem budowlanym. Schody posiadają spoczniki.

W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, petli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiekszonym dla osób niewidomuych i słabo widzących.

Miejsca parkingowe znajdują się w zatoczce wzdłuż drogi gminnej w bezposrednim sasiedztwie szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przedszkole nie zapewnia możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Brak aplikacji mobilnych.

Dzwonki

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

14.30 - 15.15

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Imieniny: