Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

O szkole

 
Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Trzydnickiej
Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym
23-230 Trzydnik Duży
Wola Trzydnicka 52a
Trzydnik Duży 72
e-mail: pspwola21@wp.pl
www.spwolatrzydnicka.szkolna.net
 

          Dzieje tutejszej szkoły sięgają 1914 roku. Do 1919 r. edukację prowadziła jedyna nauczycielka p. Janin  Koszówna. Nauka odbywała się od godz. 8°° w systemie 4 klasowym. Od 1.08.1944 r. kierownikiem i nauczycielem Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Trzydnickiej została p. Anna Sanetra (pochodząca z Lwowa), a od 1959 r. państwo Gozdalscy. W 1944 r. w szkole było 70 uczniów i jeden nauczyciel, na wyposażeniu zaś 5 krzeseł i 4 tablice. W 1951 r. zakupiono grunt szkolny o powierzchni 1,12 ha. 


         W 1954 r. wznowiono budowę obiektu szkolnego, Niestety, funkcjonowanie szkoły przerwał pożar budynku w kwietniu 1991 r. W tymże roku przystąpiono też do budowy obecnej placówki. Piękny, nowocześnie urządzony obiekt szkolny oddano do użytku 17 września 1995 r. Ceremonii otwarcia dokonano podczas dożynek gminnych z udziałem przedstawicieli władz szkolnych, gminnych i wojewódzkich. Biało-czerwoną wstęgę uroczyście przecinali przedstawiciele władz oświatowych, wojewódzkich i oczywiście przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy szkoły p. Czesław Matyzbon - mieszkaniec Woli Trzydnickiej. A zaczęło się tak skromnie, zwyczajnie, aczkolwiek dostojnie, uroczyście i ... razem. Wszyscy mieszkańcy wsi chcieli mieć swój udział w dziele budowy szkoły dla dzieci, wnuków, a może i pra.... Pan Mirosław Stefaniak miał zaszczyt odorać pierwsze skiby ziemi pod fundamenty nowej -Alma Mater-  a szczytnym zamiarom błogosławił ks. M. Bartnik. Wielkie marzenia, wspólna sprawa, choć tworzyli ją zwykli, prości ludzie.

           Obecnie Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Trzydnickiej,a jej siedzibą dla klas IV-VIII jest budynek gimnazjum w Trzydniku Dużym . Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat.

     Szkoła nasza w szczególności:

- rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym swojej gminy przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata,

- wspomaga każdego ucznia w jego wszechstronnym rozwoju,

- przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

- realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

   Dla uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizujemy zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, korygujące wady rozwojowe oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka. W celu rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiadomości i umiejętności uczniów w szkole prowadzone są nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w formie przedmiotowych kół zainteresowań, klubów uczniowskich o charakterze sportowym i integracyjnym.
Pozostałe zajęcia pozalekcyjne takie jak wycieczki, turnieje, konkursy prowadzone są we współpracy z organem prowadzącym, z rodzicami i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

 


                                  
 

 

Dzwonki

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

14.30 - 15.15

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Imieniny: