Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

Wstęp do RODO

 

SZANOWNI PAŃSTWO !               

         Informuję, że najważniejszym celem  RODO, czyli   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest zapewnienie w całej Unii Europejskiej spójnego i jednolitego poziomu ochrony podstawowych praw i wolności osob fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi. Nowa regulacja zwiększa ochronę danych osobowych osób, których dane dotyczą m.in. poprzez:

  • obowiązek informowania o naruszeniu danych- administratorzy maja obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych;
  • prawo do bycia zapomnianym- w sytuacji w której osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane a brak jest przesłanki legalności przetwarzania;
  • łatwiejszy dostęp do danych (art. 15 RODO);
  • silniejsza ochrona praw dzieci;
  • lepsza egzekucja przestrzegania przepisów- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest  wyposażony w możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

         Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Trzydnickiej dokłada szczególnych starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.    

Administrator Danych Osobowych

 

Dzwonki

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

14.30 - 15.15

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Imieniny: