Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Trzydnickiej

Samorząd Uczniowski

       

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Zapoznanie uczniów ze strukturą SU, Regulaminem SU, procedurami wyboru członków Zarządu SU

Opiekun SU

Wrzesień 2022r.

2.

Kampania wyborcza i wybory do Zarządu SU

Kandydaci do Zarządu

Wrzesień 2022r.

3

Opracowanie szczegółowego  planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/ 2023

Zarząd SU

Opiekun SU

Wrzesień 2022r.

4.

Współpraca z samorządami klasowymi, w celu utrzymania kontaktu ze społecznością uczniowską

 i szybkiego przepływu informacji (systematyczne odbywanie zebrań SU)

Zarząd SU

Na bieżąco

5.

Aktualizowanie informacji na tablicy SU na korytarzu

Redaktorzy gazetki

Na bieżąco

6.

Przygotowywanie apeli i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem imprez i programem wychowawczym szkoły oraz potrzebami młodzieży

Zarząd SU

Przedstawiciele poszczególnych klas

Opiekun SU

Rok szkolny

7.

Reprezentowanie uczniów, uświadamianie uczniom

 ich praw i obowiązków

Zarząd SU

Rok szkolny

8.

Przedstawianie Dyrekcji, Radzie Rodziców  i Radzie Pedagogicznej opinii we wszystkich sprawach szkoły,

 a w szczególności tych, które dotyczą praw

 i obowiązków uczniów

Zarząd SU

Rok szkolny

9.

Stała współpraca z radą pedagogiczną

Przewodniczący SU

Rok szkolny

10.

Współpraca z pedagogiem szkolnym przy realizacji zadań w ramach podejmowanych działań profilaktycznych

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

11.

Współpraca przy realizacji przedsięwzięć i imprez organizowanych w szkole i na terenie gminy

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

12.

Działalność kulturalna – wycieczki, konkursy, dyskoteki

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

13.

Czynny udział w akcjach charytatywnych

Zarząd SU

Opiekun SU

Na bieżąco

14.

Stała kontrola estetyki klas i obuwia zamiennego

Zarząd SU

Na bieżąco

15.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2022/ 2023

Zarząd SU

Opiekun SU

Czerwiec 2023r.

 

 

 

 

 

 

Dzwonki

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

12.45 - 13.30

13.40 - 14.25

14.30 - 15.15

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Imieniny: